onsdag 3. juli 2013

Vi tester NRK valgomat 2013Det er kort tid igjen til valg og mange er sikkert usikre på hvem de skal stemme på. Men for oss som støtter demokrati (folkestyre) er det en prinsippsak å ikke delta i det parlamentariske systemet. Når vi så fører et test på NRK valgomat så velger vi derfor ikke å svare basert på hvem vi er mest enige i. Vi tenkte det heller kunne være spennende å gjøre testen basert på hvem som er de mest folkefientlig og destruktiv med vekt på følgen:
 • Søker å dekonstruere Norsk etnisitet og kultur.
 • Innskrenke demokrati (folkestyre) ved bla. sentralisering av makt i Norge og gi fra seg manten til internasjonale forbund og andre stater.
 • Innskrenke personlig frihet.
 • Innskrenke muligheter får vanlige folk å delta i politikken ved egen politikk.
 • Markedsføre religiøse ideologier som grenser til psykriatiske diagnoser.
 • Beskade Norsk natur.
 • Generelle valg med tanke på å gjøre livet surt for folk flest.
Resultatet av testen er nødvendig ikke en fasit da det er mange viktige spørsmål som mangler. Som bla. Midtøsten-konflikten, Norges selvråderett, vårt forhold til USA, Islam, islamisering, judaiserig, feminisme, bilderbergerdeltagelser, frimureriet, sionismen, IMF, mm. Testen tar heller ikke hensyn til partiprogram og partiets offentlige meninger kan være i strid med partienes faktiske meninger og handlinger.

I tillegg ser vi at testen (i tillegg til nettavisens valgomat) har ekskommuniserte småpartier slik at de som utfører testet ikke har mulighet til å se hvordan småpartiene kommer ut i forhold til de etablerte. Dette fører selvsagt til at de vil miste mange potensielle stemmer ved valget og forblir små og ubetydelig, noe som er med på å undergrave et demokrati. Men testen gir uansett en grov pekepinne, da det gjerne er de store internasjonale som er de verste. NRK valgomat 2013


Svaralternativene hos NRK er oppdelt i 5. Svært uenig, delvis uenig, ingen mening, delvis enig, og svært enig. Våre valg er som nevnt ovenfor basert på å ødelegge og gjøre livet surt for folk

«Når kollektivtilbudet er godt nok utbygd, bør det innføres rushtidsavgift på veiene i hovedstadsområdet.»

Å kjøre personbil har litt med personlig frihet å gjøre, siden man slipper å planlegge sin reise basert på rutetabeller og transport som gjerne er forsinket. I tillegg er det begrenset hva man får med seg når man reiser, og ikke alle har mulighet til å reise kollektivt. En rushtidsavgift er dermed med på å hemme folks bevegelsesfrihet.

På denne svarer vi svært enig.


«Tigging bør forbys.»

Tiggedebatten kom etter invasjonen av romfolket, men vi har heller ingen garanti for at også Nordmenn en gang i nærmeste fremtid må livnære seg selv på tigging. Men ved et forbud kommer fattige til å få det jævligere og kan bli tvunget til ran, narkosalg, prostitusjon og innbrudd.

Vi svarer derfor svært enig.


«For å skaffe flere boliger i Oslo og Akershus bør man åpne for bygging i de områdene av marka som er minst verdifulle for friluftsliv og naturmangfold.»

Føkk naturmangfold, føkk patetiske turgåere, og føkk Norsk natur!

Vi klikker svært enig.


«Det må bli lettere å dele skoleelever inn etter kunnskapsnivå.»

Vi antar at dette også gjelder grunnskolen. Jepp, sil ut tapere og èn-ere og sleng taperene på gata slik at onkel P kan slenge dem i kasjotten samt gi dem en helvettes bot når de forsøker å tigge. Definer skillet så tidlig som mulig slik at man fra barndommens år blir dømt til å bli en taper i voksen alder.

Vi klikker svært enig. 


«Vinter-OL i 2022 bør arrangeres i Oslo.»

Føkk eldreomsorg og annet pengebruk på unyttige trygdedrøvtyggere. 
Gi oss brød og sirkus!

Vi klikker svært enig.


«Elever i grunnskolen må få karakterer og flere prøver.»

Barn må ikke få lov til å være barn. Vi må tidligst mulig dytte på dem forventningspress før de er modne. I tillegg er dette et flott verktøy for å sile ut potensielle tapere vi senere slenger på gata eller sette til å sope gata til polakklønn.

Vi klikker svært enig


«Kristne verdier og tradisjoner må spille en større rolle i samfunnet.»

Hva som er igjen av det kristent i dag er ikke lett å si, men ser man på de såkalte kristne partiene som frp og krp er de alle kristensionister og israelvenner som åpent søker å sette Norge under jødisk herredømme i form av et verdensrike. For enkelte kan dette både være utilsiktet og en villet politikk. Siden det ikke eksisterer et reelt kristent parti, så er det dette man må ta utgangspunkt i. Så spørsmålet er egentlig om vi ønsker en konservativ kristen-jødisk revolusjon. Ønsker man å rive ned nasjonalstaten og dyrke jøder som guds utvalgte folk, mens vi selv er andrerangsmennesker?

Vi klikker svært enig


«Havområdene utenfor Lofoten/Vesterålen/Senja bør utredes for fremtidig oljeleting.»

Til helvete med fiske og Norsk natur. Staten og private maktfamilier må selvsagt ha midler for å gjennomføre folkefientlige tiltak slik som propaganda, DLD, og drifting av aktivister (bla. vepsen og PST) som angriper de som forsøker å rokke ved status que.

Vi klikker svært enig.


«Reglene for overtid, arbeid på helligdager og nattarbeid må mykes opp.»

Selvsagt. Vi må tvinge folk til å jobbe på alle tiders døgn og gjerne langt over hva helsen tåler. Og gjerne press folk til å telle varelageret til Stein Erik Hagen på julaften. Alt for kapitalismen, føkk folk.

Vi svarer svært enig.


«Det må bli lettere for private kommersielle selskaper å drive sykehjem på det offentliges regning.»

Kapitale interesser og sosiale behov er i dette tilfellet inkompatibel, da målet hos de private selskapene utelukkende er å tjene penger. Dette vil føre til besparelse på utstyr og personell, samlebåndsmentalitet og hurtigløsninger. (Det gjør det også til dels ved dagens statlige drift)

Vi klikker svært enig


«EØS-avtalen styrer i dag for mye av norsk politikk og bør sies opp eller reforhandles.»

EØS avtalen har bidratt til masseinnvandring og salg av norske bedrifter og norsk jord. I tillegg er selvråderettet i prinsippet tilsidesatt til fordel for EU. I tillegg gjør EØS avtalen Norge til Europas NAV. Føkk Norge, føkk nordmenn, føkk utlendinger med Norsk pass, føkk meg selv i endetarmen, føkk alt som kryper på Norsk jord, føkk hele Norge og heia Israel!

Vi klikker svært uenig


«Kontantstøtten til foreldre som er hjemme med ettåringer, må fjernes.»

Ikke alle har mulighet til å ha barna i barnehage, ikke alle ønsker det, og ikke alle får barnehageplass. I tillegg gir kontantstøtten en valgfrihet. Føkk valgfrihet.

Vi klikker svært enig


«Asylbarn som har bodd store deler av livet i Norge må få opphold, selv om mor og/eller far er her ulovlig.»

Alle monner drar. Vi må ha så mye mulig innvandring som overhode mulig for å dekonstruere Norsk etnisitet og kultur.

Vi klikker svært enig


«Alle gravide må få tilbud om tidlig ultralyd på det offentliges regning.»

Føkk gravide kjærringer. Slutt å fød, ta med dere tampongene og dra tilbake til samlebåndet! Vi trenger ikke flere fødsler, men mere innvandring.

Vi klikker svært uenig


«I den økonomiske situasjonen Norge er i nå, bør det bli lavere skatter og avgifter.»

Uavhengig dagens situasjon så betyr en lavere skatt litt lavere for folk flest og mye mindre for rike. Som konsekvens av at de rikeste betaler mye mindre skatt, så vil en del offentlige tjenester falle bort. DVS man må betale det selv. Totalt sett så vil folket sitte igjen med mindre.

Vi klikker svært enig.


«Kommuner bør ikke kunne hindre kommunesammenslåing.»

Føkk demokrati, føkk lokalt styre, føkk en jævla bondetamp i Pokkerivold kommune. Sentralisering er den eneste veien å gå for å skape et diktatur.

Vi klikker svært enig


«Norge bør dreie u-hjelpen bort fra tradisjonell bistand og mer over på handel.»

Dropp handel. La oss robbe dem for alt de har og holde dem i live ved å slenge tilbake brødsmuler, også kalt «tradisjonell bistand», slik at innvandrere med opphav i de landere begår hevnangrep i Norge med sivile tap slik at vi får argumenter for å begå flere væpnede overgrep.

Vi klikker svært uenig


De 5 viktigste punktene

1. EØS avtalen
2  Opphold av asylbarn
3. Kristne verdier
4. Arbeidslivregler
5. kommunesammenslåing

Ut i fra NRKs valgomat er følgende partier de mest destruktive og folkefientlige:


Vi utførte også testen hos nettavisen på samme måte. Nemlig å ta valg på bakgrunn av å gjøre mest mulig skade på Norge og Norges innbyggere. Slik ser resultatet fra nettavisen ut:Høyre troner som mest destruktiv i begge testene, men paradoksalt er det et kommunistparti som slipper billigst unna.

2 kommentarer:

 1. Ha ha! :)

  ...Tenk om svaret kom: "Det fascistiske Nazipartiet passer nok best for deg."

  :)

  SvarSlett
 2. De Nordiske Patrioters Enhetsparti er jo også en mulighet?

  http://vegtam.info/Kortsider/NPE.htm

  SvarSlett