Om oss

Om nettsiden

Ideologisk Urens formål er å drive psyoanalyse, og gravende journalistikk om destruktive og psykotiske, miljøer og grupper, med fokus på apokalyptisk politikk og religion. Nettsiden byr på en begrenset mengde, men dynamiske artikler som oppdateres, rettes, og forbedres gjevnlig. For å få best utbytte av nettsiden anbefales det derfor å bruke kategorifeltet og finne et emne du ønsker å lese om, fremfor å lese de sist publiserte artiklene.

Bakgrunn

Ideologisk Uren drives av Norsk Samfundsvern (NS) som opprinnelig var en kontrarevolusjonær garde i mellomkrigstiden, men som nå ble gjenreist kort tid etter 22. Juli 2011 av våkne og kunnskapsrike borgere på bakgrunn av særlig 3 faktorer:
  • Den økende tilsluttning blant nasjonalister, Islamkritiske, og endetidskristne for sionistiske strømninger, som dermed utgjør en fare for en sionistisk revolusjon.
  • Politiets og forsvarets svekkede posisjon i samfunnet under og etter 22. Juli
  • Ukontrollert innvandringspolitikk kombinert med uansvarlig religionsfrihet har skapt grobunn for økende polarisering og tilhengerskare av apokalyptisk messiansk ekstremisme.
NS er bygget på celleprinsipp der hvert nytt medlem må ha to faddere. Før å øke effektiviseringen og samarbeidsevnen bør medlemmene av en celle ha samme ideologisk tilhørignet, mens de ulike cellene gjerne er politisk og religiøse rivaler. Hensikten er å desentralisere lederskapet, samt unngå å styre folk i en bestemt politisk og religiøs rettning. Organisasjonen er basert på frivillige økonomiske bidrag, og driver aktivisme og opplysningsarbeid innenfor norsk lov og demokratiets spilleregler.

NS vil opplyse folk om hva Internasjonal sionisme og dens anti-islamisme innebærer i praksis. NS er partipolitisk uavhengig, og fremmer intet bestemt politisk syn eller religiøs overbevisning – ut over å bekjempe spredning av apokalyptisk ekstremisme, med hovedvekt på sionisme.
Kristensionistiske zombier i underkastelsesmodus.
NS påpeker at sionisme er et apokalyptisk og totalitært system som består av en religiøs, politisk, økonomisk og militær del. Kristensionister over hele verden sverge troskap til Israel og kjempe for en verdensregjering styrt i fra Jerusalem med David på sin trone ved hellig krig, hvor Harmageddon spiller en sentral rolle. Sionisme er derfor uforenlig med norsk kultur, norsk demokrati, den norske grunnlov, nasjonalisme, og de verdier det norske samfunn er bygget på. Sionisme er en trussel og en fornærmelse mot hele menneskeheten.
JDF fuck off!
En av våre fremste oppgaver er å avsløre alle forsøk på å gjøre Norge mer israelisert, hvordan de gjør det, blottlegge sionistiske nettverk, og reise motstand mot denne prosessen. Forsøk på å integrere det norske samfunnet, eller deler av det, under sionstisk og apokalyptisk tankegods betraktes som uvennlige handlinger, og skal i tråd med norsk grunnlov avvises. Krav om særrettigheter under henvisning til religiøs tro ansees som uberettiget. 

Massepsykose, religion, og politiske ideologier skal ikke lenger være fritatt psykriatiske diagnoser. Med dette menes det ikke at alle eller de fleste politiske og religiøse ideologiene er psykotiske, men at det finnes tilfeller av ekstreme politiske og religiøse ideologier som fremmer et et forvrengt verdensbilde som er nærliggende det man kan finne hos personer med psykotise lidelser.

Antallet personer i Norge med kristensionistisk oppvekst er i sterk økning. Dersom kristensionistene kommet til makten i Norge, så opphører landet vårt å være en fri nasjon og Norges Grunnlov vil opphøres, eller blir revidert slik at den tilpasses den judeokristne verdensrevolusjon.

NS påpeker at det hersker uvitenhet og naivitet i befolkningen når det gjelder kristensionsmens destruktive kraft, belastning, og påvirkning. Politikere, embets- og tjenestemenn legger lokk på faren i frykt for å bli hengt ut som antisemitter, og legger dermed landet åpent for sionistisk og apokalyptisk politikk. 

Motstanden mot sionismen blir av enkelte politikere og media gjerne møtt med trakassering, antisemitstempel, trusler og sensur. Mange anti-sionister i Norge er i dag redde for å stå åpent frem av frykt for å miste jobben. Noe de fleste åpenbart vil når nazi og antisemittstemplet bankes inn i pannen på den som snakker åpent, selv når kritikeren selv er jøde.

NS vil kjempe mot denne utviklingen sammen med alle andre krefter som forsvarer ytringsfriheten og Norge som nasjonalstat med sunne verdier. Disse nasjonal og demokratifientlige elementene finnes i dag i miljøer rundt FrP, Hjelp jødene hjem, Demokratene, MIFF, KrF, Senter mot antisemittisme, osv.
NS merker at folk begynner å våkne. Både fordi de ser sammenhengen mellom sionisme som ideologi og terroraksjonene rundt om i verden, inklusiv 22/7.

NS er åpen for alle som støtter vår målsetting. Vi vil jobbe systematisk for å danne en folkelig motstand i hele Norge mot Israelisering av landet vårt. Vi ønsker å danne brede allianser med alle i Norge helt fra ytterste høyre til ytterste venstre, kristne, muslimer, ateister, så vell som jøder, som kjemper for det samme på en demokratisk, rasjonell, og ikke-voldelig grunnlag.

Innholdet på nettsiden er ikke kopibeskyttet og kan derved kopieres, republiseres og plagieres av alle uansett legning, religion, rase, eller politisk tilhørighet.

Kontakt med redaksjonen skjer ved henvendelse til E-post: halldorr.ideologiskuren@mail.com
Ansvarlig redaktør for Ideologisk Uren er Halldórr ókristni.