torsdag 22. november 2012

Endlösung der Judenfrage: Del 1 - Begrepets opphav


The Final Solution, tysk: Endlösung der Judenfrage, er et politisk begrep som refererer til en massiv utvandring av jøder til sin egen selvstendig stat for jøder og vanligvis i Palestina. Theodor Herzl brukte begrepet Lösung der Judenfrage i ambisjonen om å lage retningslinjer som den sionistiske bevegelsen som tok form på slutten av 1800-tallet. Begepet ble brukt av nazistene under andre verdenskrig med samme eller overlappende mening. DVS begge parter var enige om at jødene måtte ut av Eurpoa, og opprettelse av en jødisk stat i Palestina var en av mange alternativer sett fra nasjonalsosialitenes side. Madagaskar ble også vurdert.

For at den messianske visjonen om å gjennreise Israel og selvoppfylle messianske globale bibelprofetier skulle realiseres, var jødeforfølgelse en nødvendighet sett i fra sionistenes side, da det skapte grunnlaget for en massiv utvandring av jødene til Palestina. Det ble realisert et partnerskap mellom Tyske nasjonalsosialister og sionister, inkludert avtalen Haavara, også kjent under navnet transfer agrement. I hvilken grad nasjonalsosialistene kjente til sionistenes motiver kan diskuteres. Det vi skal se på her er begrepet endeløsning og dens opphav og betydning. I sin bok rasistiske bok Germany Must Perish! fra 1941 bruker forfatteren Theodore N. Kaufman begrepet Final Solution.


Theodor Binyamin Ze'ev Herzl


Theodor Binyamin Ze'ev Herzl, var en jødisk journalist, politisk aktivist, sionist, første formann i verden sionistiske Organization, og grunnlegger av avisen Die Welt. Herzl tok til ordet for en løsning på det jødiske spørsmålet , Lösnung Der Judenfrage , ved å etablere en jødisk sionistisk sosialistisk idealstat. I sin bok Judenstaat, forflyttet den sionistiske bevegelse jødisk tro til handling, og dannet grunnlaget for den messianske visjon ble politisk praksis. Den først sionistkongressen ble holdt i Basel 1897 på initiativ av Herzl, der verden sionistiske Organisasjon ble grunnlagt av Herzl som leder. Herzl analyserer i sin bok Judenstaat situasjonen for Europas jøder og innså at den flerkulturelle situasjon ikke er bærekraftig før jøder. "Som en skygge følger antisemittisme jøder uansett hvor de kommer". Løsningen ble et eget land. Paradoksalt så Herzl antisemittisme som noe positivt for sionistiske bevegelsen siden det ville tjene som nødvendig katalysator for å få jødene til emigrere til Palestina. Så løsningen på jødespørsmålet kan derfor ikke sees på noe som sionistene fremmet for å slippe antisemittisme, men en politisk målsettning som er uavhengig folkets syn på jøder og jødedom.

I Theodor Herzls dagbok, The complete diaries of Theodor Herzl står det i Volume 3:
"...Grand Duke of Baden, who has consented to become the exalted sponsor of my humble request for an audience with Your Imperial Majesty, that I owe my permission to submit the Zionist plan for the final solution of the Jewish Question..."


Nahum ben Joseph Samuel Sokolow 

Sokolow var en jødisk journalist og forfatter. Han var redaktør av bladet hebreiskspråkiga Ha-Sephira 1884 og senere for avisen Ha-Olam. Han var leder av verden sionistkongressen fra 1931 til 1935 . Sokolow er en av de ledende sionister bak Balfour-erklæringen. I sin bok History of Zionism, 1600-1918, Volume 1 skrev han følgende:
"The progress of modern civilization has come to be regarded as a sort of modern Messiah for the final solution of the Jewish problem."

The Dial 1895

"While we belive that the initiative toward a better and more rational state of things lies the Jew himself, it seems clear enough that no final solution of the Jewish Question can be looked for without a large decrease in the world´s general stock of ignorance and fanatieism."


New York Times 1897

New York Times publiserte den 5 september 1897 en artikel i forbindelse med den første sionistkongressen i Basel som omhandlet The Final Solution, etableringen av en jødisk stat i midtøsten:
"The Jewish congress at Basel convened by Dr. Herzl of Vienna has aroused in this country a deeper feeling than one of mere curiosity. It is not altogether a dream that as a part of the final solution of the Eastern question Palestine might find itself a neutral State guaranteed by the European powers."

The Jewish Criterion 4. august 1899:

"What is our sin? We desire to prepare in the ancient fatherland, Palestine, a legally assured home for the Jewish people. This we consider the complete and final solution of the Jewish question."

St. John Daily Sun den 23 mai 1903:

"Rabbi Samuel Rabinowitz, D.D., delivered an able address in the synagogue on Carleton street last night on the condition, status and aspirations of the Jewish race the world over. In eloquent language and with strong feeling, bitter at times, he recounted the struggles and persecutions that had fallen in all ages to the lot of the Israelite and offered as the only final solution of the great problem the settlement of the Hebrew race as a whole in their own old land of Palestine."

The Jewish Times den 15 januar 1909:

"A NEW COLONIZATION SCHEME [...] Mr. Landau hopes to induce this lastnamed organization to take up his scheme; the others he objects to because he thinks they go the wrong way about to work, and because they have not so far brought the Jewish problem one step nearer to a final solution."

The Jewish Criterion den 26 juli 1912:

"As you know, most of us on the Ito were original disciples of the immortal Dr. Herzl, and it was his idea that the only final solution of the Jewish question may be in the establishing of the Jew upon a home of his own."

New York Times den 19 februar 1917:

"CZAR´S CABINET PLANS FREEDOM FOR JEWS [...] Prince Golitzin, the Premier, in approving of Protopopoff´s measures, said: "The experience gained in putting these reforms into practice will serve as vauable material for the final solution of the Jewish problem."

New York Times den 4 februar 1918:

"WEDGWOOD FAVORS JEWISH HOME LAND. Sees in Palestine Restoration Plan the Final Solution of the Eastern Problem. [...] The establishment of a Jewish home land in Palestine, with Jewish Ambassadors representing the interets of Palestine in every national capital of the world, would be the final solution. Colonal Wedgwood said, of the entire Jewish problem."

The Jewish Criterion den 19 april 1918:

"The Jewish Press Bureau in Stockholm communicates as follows: The Board of the Dutch Zionist Federation has issued its protest against the fact that at the Brest-Litovsk peace negotiations no representative of the Jews is heard, though not only the question of the rights of millions of Jews as a national minority will be touched upon, but also the final solution of the Jewish question may be influenced considerably."

The Jewish Criterion den 7 mars 1919:

"You can tell the readers of the Jewish Criterion that I am afraid I cannot see any final solution of the Jewish question. If the Jews are not to regard themselves as a separate nationality, then they must stand out propagators of an ideal religion."

The Canadian Jewish Chronicle den 28 mai 1920:

"As already indicated, the task of the delegation from the American Jewish Congress to the Peace Conference, was to procure freedom for our brethren in Eastern Europe and to obtain a declaration from the Powers favoring a Jewsih homeland in Palestine. The Palestinian problem will see final solution when the Turkish is Treaty is signed, which will perhaps be an accomplished fact before this goes to press."

The Canadian Jewish Chronicle den 14 september 1928:

"The leading Jewish circles were beginning to have great confidence in me and in the power of my influence. They realized that, thanks to my connections and my opportunities for influencing leading Goverment circles, I could actually be in a position to steer the Jewish problem towards a final solution."

The Jewish Criterion 7 Februar 1947

"On this, the resolution declares that "the final, complete and permanent solution of the Jewish question will be attained only under Socialism on the basis of the principles formulated by Lenin and Stalin and as developed in the Soviet Union´s solution of the national question."
Her brukes begrepet "final solution of the jewish question" selv etter den andre verdenskrig av sionistiske jøder. Og 2 år senere, nærmere bestemt i 1949 ble israel anerkjent som stat av FN. Som en sosialistisk demokratisk stat. Norge ble i lang tid etter opprettelsen av Israel regnet som et av de mest pro-Israelske landene i Europa. Og det var ikke på grunn av støtte fra kristenzionister, men fordi Arbeiderpartiet, SV og fagbevegelsen var store Israel-venner på bakgrunn av internasjonale politiske allianser. Arbeiderpartiet var og er fremdeles med i den andre internasjonalen sammen med det Israelske zionistiske sosialdemokratiske partiet Ha‘Avoda, som også er observatørmedlem av Det europeiske sosialdemokratiske parti, selv om Israel strengt talt ikke er i Europa. I tillegg gjorde promotering av holocaust det ganske enkelt for vanlige folk å ta Israels parti mot Palestinske undermennesker

Fagbevegelsen satte igang et utstrakt samarbeid med de sosialistiske jødene både med å skaffet de tungtvann, og ta til ordet får å "Bygge et nytt jerusalem", som refererer direkte til de gammeltestamentlige messianske profetiene
Det himmelske Jerusalem, også kalt for Det nye JerusalemGuds tabernakelDen hellige byenGuds byJerusalem Oventil, og Sion.
Kibbutzbevegelsen ble sett på som en slags sosial utopi hvor den internasjonale sosialistiske messianske grandiose vrangforestillingen kunne bli virkelighet. 

Det man ser er at begrepet den endelige løsningen på det jødiske spørsmålet er eldre enn det Tyske nasjonalsosialist-partiet, og slik det formuleres så er ikke jødespørsmålet rettet mot jøder av ikke-jøder, men av jøder selv som har sett seg lei av å vente på en imaginær messiah som aldri kommer, og bestemt seg for å ta saken i sine egene hender ved å bruke profetiene som en krigsmanual for hellig krig.


Referanser:


9 kommentarer:

 1. Veldig bra, Halldórr! Et lite apropos: Prof. Robert Faurisson sier at begrepet man brukte på Wannsee-konferansen var "Den endelige *territoriale* løsningen (på jødespørsmålet)." Men etter krigen ble dette ordet "klipt" bort fra historien. Det høres jo ikke så forferdelig ut dette med at man har tenkt å flytte på folk.

  Ellers var det nytt for meg det du skriver her. Visste ikke at jødene selv snakket om "final solution." Viktig stuff å få fram.

  SvarSlett
 2. Innholdsrik artikkel. Er det lov til å kopiere den med eventuelt oversatte engelske tekster til norsk?

  SvarSlett
 3. Til GG:
  Jeg kjenner ikke til "Den endelige *territoriale* løsningen (på jødespørsmålet).", men det jeg spør meg om hvorfor man skulle putte inn *territoriale* inn i et begrep som var velkjent på denne tiden. Det blir litt smør på flesk.

  Når det gjelder jødeforfølgelsen så innebar det mye tragedier ovenfor jøder så vell som alle parter i ww2, uansett hva gassing eller forflytting angår. Noe var selvforskyldt, og andre ting var uforskyldt. Masseforflytting/ masseinnvandring mot sin vilje er i seg selv forferdelig uansett om det er fra Gokk til Tyskland, eller fra Tyskland tilbake til gokk. Eller fra pokkerivold til Norge, eller fra Norge tilbake til pokkerivold. Det jeg snakker om nå er den mentale belastningen man får ved å bli presset i flokk til å flytte fra A til B.

  Vi kan jo bruke Samene som et eksempel. De ble sendt på konsentrasjonsleir/interneringsleir av arbeiderpartiet for å avsamifiseres. Dette er i seg selv i grenseland hva folkemord angår. Så hva skjedde videre?. Jo, De unge samene kom hjem fra konsentrasjonsleirene som gode sosialister og hadde overhodet ingenting til felles med sin samiske familie.

  Masseforflytting av folk er forferdelig, men i noen tilfeller nødvendig for alle parter.

  Men fra sionistenes side så handlet/handler massedeportasjonen av jøder (som fremdeles pågår) til Stor-Israel om noe langt annet enn å forflytte et folk fra A til B.

  Men et annet poeng jeg vil dra frem. Det er at uansett hva Tyskland har gjort mot jøder, så er sionistiske jøder medskyldige. Min påstand er at Israel er stiftet på bakgrunn av en jødisk sammensvergelse mot jøder. Vi finner bla. sitater i fra sionister som ganske klart og tydelig sier at man er villige til å ofte millioner av jøder for å selvoppfylle messianske profetier.

  Til TT:
  Bare kopier, plagier så mye du vil. Copyright er utviklingshemmende.
  Men siden du er her. Den mest vanlige fortolkningen av endeløsningen er holocaust. Du mener jo at holocaust ikke skjedde. På bakgrunn av at "final solution" er nevnt flere ganger i Tyske dokumenter,og sionistiske skrifter siden slutten på 1800-tallet, er det noen spørsmål som melder seg.

  Er det ikke rart om jøder og nazister bruker det samme begrepet hvor den jødiske fortolkningen betyr å selvoppfylle jødiske profetier, mens nazistenes fortolkning betyr total utslettelse av jøder?

  Når man nå først ser de gamle endeløsning-sitatene fra sionistene og ser konturen av et parterskap mellom sionister og nazister i førkringstiden frem til midten av andre verdenskrig. Da må man jo spørre hvor dette samarbeidet ble avgrenset?. Jeg har ingen tro på at nazistene konspirerte om å selvoppfylle jødenes profetier mht. Israel og "lekte" antisemitter. Vi ser jo også at forholdet surnet rundt 1944, og at de begynte å alliere seg med arabere. Men poenget mitt er at de samarbeidet med sionister om å forflytte jøder til Palestina. Hvorfor i alle dager gikk de med på det, og hva er ditt inntrykk av endeløsning i nazistisk kontekst?
  Finnes det noe Tyske dokumenter som klart og tydelig presiserer hva det innebærer?

  SvarSlett
  Svar
  1. Takker for at jeg kan bruke artikler. Jeg ser også på copyright som retten til å kopiere.

   Når det gjelder seriøse tyske planer eller strategier som de selv utformet hadde de det fra Hitler overtok NSDAP til mars 1938. Fra da av var Hitler i trekktvang og ble tvunget til å gjøre trekk som på forhånd var blokkerte. Jeg kan ikke se noen som helst annen vei han kunne gå annet enn å underlegge seg anglomamerikansk zionisme og oppgi alt han trodde på og hadde hatt suksess med.

   Absolutt alt Hitler gjorde etter mars 1938 var kortsiktig, dårlig planlagt eller overhodet ikke planlagt og generelt sett kun dårlige mottrekk til anglozionistene og judeobolsjevikene.

   Det gjelder også "Die Endlösung" hvor de endte opp med å putte jødene i arbeidsleire eller sende de østover for omplassering.

   Tilsvarende falt Hitler og Tyskland mellom to stoler i alle andre spørsmål. De ville ha et godt forhold til Frankirke og Italia og dermed forsvant muligheten for å vigle araberne opp mot kolonimakten England.

   Hatet mot bolsjevismen og overtro på egen militærstyrke samt nasjonalsjåvinisme gjorde at de støtte russerne og ukrainerne fra seg. Kun ved å føre frigjøringskamp mot bolsjevismen basert på likeverdige som straks fikk full sivil råderett over egne land kunne krigen i Øst vinnes.

   Klikken rundt Hitler, Göring, Bormann og Himmler (og Rosenberg) hindret det.

   Ser vi det i ettertid kan det egentlig være det smme fordi jødene som hadde makten i USA ville atombombet Europa til total underkastelse likevel. De hadde sin historiske sjanse og de tok godt vare på den.

   Slett
 4. Artikkel oppdatert med bilder, kilder, og 1947 sitat.

  SvarSlett
 5. "Jeg kjenner ikke til "Den endelige *territoriale* løsningen (på jødespørsmålet).", men det jeg spør meg om hvorfor man skulle putte inn *territoriale* inn i et begrep som var velkjent på denne tiden. Det blir litt smør på flesk."

  Tyskerne liker å være grundige og nøyaktige. De syntes gjerne *bare* "Den endelige løsningen" var altfor unøyaktig.

  Ellers om dette med deportasjon av jødene: en søndagspiknikk i solskinnet. Sammenlignet med tyskernes skjebne før, under og etter andre verdenskrig. Eller russernes skjebne 1917-1970. Huffsann! Herr & Fru jøde måtte pakke sine kofferter og dra til et sted der de hadde bedre levestandard enn tyskere og polakker flest? Nei huff så grusomt. (Sarkasme. Kan ikke for det.)

  Ellers er jeg 100% enig med Tore: Norge er et veldig lite land og det er veldig få av oss urene ideologer her på nettet. Dropp bloggen og bli heller med på Gasskammeret! Mye bedre. Du sparer også tid med dette for alt du trenger å gjøre er å sende meg en artikkel i uka/hver fjortende dag + gjerne delta i kommentarfeltet. + du slipper å gjøre reklame for bloggen din - noe man ellers må bruke masse tid på om man vil at folk skal vite om den og besøke den.

  SvarSlett
  Svar
  1. Poenget er at uansett om enkelte ord er strøket vekk, så kommer det ganske klart frem av andre kilder hva endeløsningen handler om. Men spørsmålet mitt er hvilken rolle nazistene hadde i dette?

   Jo jeg vet at mange andre folkegrupper har lidd langt større tap og lidelser enn jødene under andre verdenskrig. Vi kan jo bla. se på kolloniseringen av Amerika hvor Indianerene ble utryddet og som maur, og forfølgelse av Tyskere både før og etter ww2. Vi hadde jo også Tyskarhat og diskriminering i Norge.

   Men du sier "Herr & Fru jøde måtte pakke sine kofferter og dra til et sted der de hadde bedre levestandard enn tyskere og polakker flest? "

   Hvor var det?
   Palestina?

   Jeg vet ikke helt om Palestinerene synes det var spesielt stimulerende å bli innvandert av en horde av militante psykotiske hjernevaskede jødiske sionister som erklærer hellig krig mot dem. Men jeg er ganske sikker på at sionistene syntes væpnet konfrontasjon var fabelaktig gøy. Ikke så enkelt å drive hellig krig uten motstand vet du.

   Eller tenker du på velstanden i de Tyske Kibbutz/arbeidsleirene?
   Isåfall snakker vi ikke om det samme. Endeløsningen (flytte fra a til b) var Palestina, ikke bordellet i Gusen.

   Slett
  2. "Men du sier "Herr & Fru jøde måtte pakke sine kofferter og dra til et sted der de hadde bedre levestandard enn tyskere og polakker flest? "

   Hvor var det?
   Palestina?

   Jeg vet ikke helt om Palestinerene synes det var spesielt stimulerende å bli innvandert av en horde av militante psykotiske hjernevaskede jødiske sionister som erklærer hellig krig mot dem. Men jeg er ganske sikker på at sionistene syntes væpnet konfrontasjon var fabelaktig gøy. Ikke så enkelt å drive hellig krig uten motstand vet du.

   Eller tenker du på velstanden i de Tyske Kibbutz/arbeidsleirene?
   Isåfall snakker vi ikke om det samme. Endeløsningen (flytte fra a til b) var Palestina, ikke bordellet i Gusen."

   Spiller veldig liten rolle for meg. Jødene klarte seg kjempefint og ble belønnet med eget land og så mye penger, våpen og godvilje de kunne ønske seg - etter at de hadde konsentrert seg i leirene. Og situasjonen er uendret i dag pga. HoloCa$h-maskinen som kjører for fulle mugger.

   Slett


 6. The concept of a land for the Jews of the former Soviet Union came to fruition in the establishment of an autonomous region, Birobidzhan. What happened to it and its brief history is really not amazing as we look backwards in time. We might just have expected it to turn out as it did.


  Birobidzhan is an area in the southern part of the former Soviet Far East bordered by the river Amur which constituted the border between the Soviet Union and Manchuria. With an area of 34,000 square kilometers, Birobidzhan is larger than Holland and Belgium combined, or simply put, larger than the present borders of Israel.


  The climate is cold and dry in the winters, and rainy in the summers. The area is rich in natural resources, containing coal, iron, tin, copper, asbestos and gold. In 1929, 53% of the area was covered with thick virgin forests, 16% were swamplands, and 14% were meadowlands.  The idea of colonizing this territory with Jews first arose in the 1920's, when the Soviet leadership and its Jewish agents were seeking some solution to the grave economic problems of the Jewish population. During the first five years of the Bolshevik rule, various attempts were made to settle Jews on land in various settled areas. Originally the plan was to settle the Jews in the Ukraine and the Crimea, but local opposition made the governmental committees look elsewhere. Finally Birobidzhan was chosen.


  On March 28, 1928, the Central Executive Committee of the Supreme Soviet declared that Birobidzhan was set aside for Jewish colonization. The proclamation was followed by publicity encouraging Jews to take advantage of this opportunity. Approximately 43,000 Jews moved there between 1928 and 1938, however only about 19,000 actually stayed there.  The project received enthusiastic support from Jewish Communists and the Yiddishists and even a few Zionist gave support. Committees were established to raise money from the United States, Argentina, and even Palestine. Some 1200 non-Soviets actually immigrated there to live in this new Jewish Autonomous Region.
  Although official Soviet ideology denied the nationality of the Jews, yet Birobidzhan was supported for several reasons. One reason was to win support from the West for the Soviets humane policies. Another was to bolster the border region near China. A third reason was to offer the Jews a Soviet alternative to Zionism.
  http://vaticproject.blogspot.no/2011/03/stalin-gives-russian-land-to-jews.html


  SvarSlett