søndag 2. september 2012

The Century of the Self

The Century of the Self er en britisk dokumentarserie fra 2002 som ble sendt på BBC Four. Serien, som ser på hvordan Sigmund Freuds oppdagelser om underbevisstheten og ikke-selvstyrte handlinger førte til Edward Bernays utvikling av det som senere ble kalt propaganda, eller "public relations". En propagandaist heter eksempelvis i dag en kommunikasjonsrådgiver.

Serien beskriver propaganda at vestlige regjeringer og selskaper har brukt stammer fra Freuds teorier. Freuds nevø Edward Bernays var den første til å bruke psykologiske teknikker i PR (Public Relation). Man ville unngå å bruke ordet propaganda, ettersom dette ble brukt av tyskerne i første verdenskrig, men teknikken er den samme og sett bort i fra at den nå er mere altomfattende og utviklet.
The Century of the Self stiller kritiske  spørsmål rundt hensikten bak, og metoder for moderne forbrukersamfunnet, representativt demokrati, mote, trender, og dens implikasjoner, samt holdningene til mote og overfladiskhet.

Den økonomiske og politiske verden bruker psykologiske teknikker for å lese, opprette og oppfylle våre ønsker, for å gjøre sine politiske ideologier, religion, produkter, og taler så behagelig som mulig for oss. 

Curtis stiller spørsmål til intensjonene og røttene av dette faktum. Der en gang den politiske prosessen var om å engasjere folks rasjonelle, bevisste sinn, samt legge til rette sine behov som et samfunn, viser dokumentaren hvordan ved å bruke taktisk psykoanalyse, appellerer politikere til irrasjonelle og primitive impulser som har liten betydning for samfunnet, men kun egeninteresser som en forbruker i et forbrukersamfunn. Paul Mazur, en Wall Street bankmann jobber for Lehman Brothers i 1930, er sitert.
"Vi må flytte Amerika fra en behov-til begjær-kultur. Folk må være trent til å ønske nye ting, selv før den gamle har blitt fullstendig fortært. [...] Begjær må overskygge hans behov ".
 Også fra dokumentaren :
Ved å tilfredsstille massenes indre egoistiske begjær, gjorde man dem glade, og dermed føyelige og formbare.