lørdag 8. september 2012

Visjon Norge Under Lupen

Kristensionistisk dommedagslobby presser pensjonister til å betale flere 10-talls millioner kroner for å berike seg selv, og for å fremskynde harmageddon.


08.12.11 meldte TV2 at en kristen TV-kanal sendte giro på to millioner til 80-åring. Etter at 80 år gamle Bård Fonås i høst døde dukket det opp en hemmelighet. Mannen hadde jevnlig betalt store pengebeløp til den kristne kanalen TV Visjon Norge, totalt 95.000 kroner. I en eske lå det en rekke tiggerbrev, gjerne håndskrevne, med sterke oppfordringer om å gi penger, som på mange måter har likhetstrekk med Nigeria-svindel, som manipulerte ved å spille på religion, hurtig gevinst, og offer/kriserolle. Den største giroen de fant hos Bård Fonås var på hele 2 millioner kroner. I et brev som Hanvold selv har signert ber han om at «partneren» og «vennen» Bård Fonås skal strekke sin tro og gi 3500 kroner for å redde kanalen ut av en akutt krise. «Hvis hver partner gir 3500 kroner hver har vi løst den akutte krisa», skriver han.  Flere av brevene var datert samme dag.

Jan Hanvold sendte ut håndskrevne brev for å få partnerne til å gi mer penger. De blir bedt om å strekke sin tro. Foto: Faksimile
 Kjære Partner og Venn
Jeg skriver til deg fordi Visjon Norge er i sin største krise noen gang. Men ikke større enn at hvis hver partner gir kr 3500, hver har vi løst den akutte krisa. Det er unødvendig for meg å nevne alt Visjon Norge gjør. Det vet du er partner og med i Visjon Norge familien. At folk blir frelst hver dag, at vi gir til de fattige og støtter Israel. Så derfor spør jeg frimodig om at du kan strekke din tro, å gi kr 3500 nå?
Han fornekter at brevene er utformet på en kynisk og manipulerende måte, men innrømmer likevel at brevene er håndskrevne for at de skal være mer personlige for at folk skal gi mer penger. Ifølge Jan Hanvold selv bestod den akutte krisen i at kanalen året før hadde investert i masse nytt utstyr og at de derfor havnet i en økonomisk krise der de måtte be partnerne om hjelp. Han dokumenterer imidlertid ikke hvilket utstyr det er snakk om, og heller ikke hva dette utstyret skal ha kostet. Men denne svindelen er egentlig ikke ny. Den Israelvennlige nettavisen Vårt Land skrev i følge DT allerede i 2010 at i 2009 satte tv-kanalen inntektsrekord med 66 millioner. Det betyr en samlet omsetning de siste 11 årene på rundt 480 millioner. En svært stor del av disse inntektene er gaver. 

TV-kanalen håvet i 2010 inn 75 millioner kroner fra sine seere, så dette dreier seg utvilsomt om en omfattende svindel og kynisk pengeutpressing. Likevel skal Jan Hanvold systematisk siden 2010 ha løyet til folk og sagt at de må gi mer penger for å berge kanalen. De baserer stort sett hele virksomheten sin på gaver og donasjoner slik at skattetrykket ikke blir så hardt. Vi ser også at driftkostnadene på en påfallende måte øker nesten identisk med driftsinntektene slik at skatten blir minimal.

Vi ser også at driftkostnadene på en påfallende måte øker nesten identisk med driftsinntektene slik at skatten blir minimal. Men hvor blir det av pengene?
Den underslagsdømte sektlederen, har kommet med absurde påstander mot landets kristne. Han anklager de for å underslå milliarder fordi de ikke donerer nok penger til bla. Visjon Norge. Han sier at dersom alle kristne hadde gitt tiende, skulle misjon og kirkeliv i Norge ha fått ti milliarder kroner. Men Hanevold sier han har regnet seg fram til at ”kristenfolket” bare gir to milliarder årlig. Ergo snyter kristne nordmenn Gud for åtte milliarder kroner i året. I programmet Studio direkte (som er et program for å verve nye støttepartnere og kreve penger),  truet han til seg penger med følgende uttalelse: ”det følger straff og forbannelse med ikke å gi tiende”. Spørsmålet som melder seg er hvem som stikker av med pengene og hva de brukes til. For å få svar på det må man se nærmere på organisasjonens agenda, hvem som driver den, og deres nettverk.

Visjon Norges Ideologi

Visjon Norge er noe helt annet enn en kristen TV kanal som fremmer sunne kristne verdier
TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristensionistiske tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet og ble etablert 24. mars 2003.  TV Visjon Norge hevder selv de fremmer evangeliet om Jesus til frelse. Her snakkes det bla. om opprykkelse for de «rett-troende» og harmageddon for de resterende. De skriver følgende: Jesus er ikke her lenger. Han har reist hjem til vår Far i Himmelen. Du og jeg skal nemlig hjem, vi også. Hjem til en evighet sammen med ham som skapte deg, og som lengter etter å være sammen med deg for alltid. De skriver det nærmer seg opprykkelse og harmageddon, og at de vil ha med seg flest mulig!. «Kom og bli med! Til en evig salighet sammen med Skaperen. Til et sted der vi kan unnfly fortapelsen og vinne livet. Hjem og i sikkerhet for all evighet!, heter det.

I det å forkynne evangeliet presiserer de på sin egen nettside at det innebærer å å stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene og et reformert Skandinavia. De snakker ikke om bare reform i kirker og bedehus, men skriver i klar tekst at det også gjelder næringsliv, politikk og kultur. Dette er essensen i hva vi står for på TV Visjon Norge, skriver de. Så på den ene siden snakker man i praksis om en skandinavisk kristensionistisk revolusjon, mens på en annen side snakker man om en global hellig krig (harmageddon) basert på løsrevne bibelsitater hvor eksempelvis vanlige kristne, muslimer,ateister, kulturmarxister, og alt som måtte krype og gå av folk som ikke deler et kristensionistisk (menighetens) verdenssyn representerer i deres øyner djevelen, og må vike på en eller annen måte…

Visjon Norge er en bedrift (ikke organisasjon) som har ca 60 medarbeidere på lønn, i tillegg en god del de har lurt til å jobbe gratis. Ledergruppen i TV Visjon Norge består av 13 stykker hvor mange er i samme familie og har sentrale verv i andre kristensionistiske organisasjoner. Jan Hanvold hadde ifølge skattelistene en skattbar inntekt i 2009 på 1,75 millioner kroner, og har tidligere gått konkurs under navnet Vision Bible Center, og er dømt til fengsel for brudd på skatte-, regnskaps og straffelover. Vision Bibel Center har fått  kritikk av forbrukerrådet for ufine og utpressende metoder når de samler inn penger ved at de bla.  sender pengegaver til inkasso hvis ikke regningene betales…fort nok.

Visjon Bibel Center

Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge. Visjon Bibel Center (VBC), eller VBC-Nødhjelp som de også kaller seg, hevder de bedriver nødhjelp og samler inn penger til fattige barn i Øst-Europa. Sannheten er at mesteparten av de donerte pengene aldri kommer frem (Kap. 22/04). Store deler av VBCs midler går til å finansiere TV-virksomhet eller eiendom.

Ifølge Drammens Tidende har TV-kanalen TV Visjon Norge, med ansvarlig redaktør Jan Hanvold, nettopp punget ut 6,5 millioner kroner for store deler av den tidligere barnevernsinstitusjonen Åsgård i Øvre Eiker. Der skal de ekspandere, produsere fjernsyn og etablere kurs- og konferansesenter. En gjennomgang av VBCs regnskaper viser at de brukte seks millioner kroner på eiendom også i 2003. I 2002 tok de ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten å redegjøre for det i årsberetningen eller i en note i regnskapet. Kapital tok en anonym telefon til TV Visjon Norge/VBC for å høre mer om den innbydende fadderordningen. Da fikk vi opplyst at de allerede har 120 faddere for barn i Georgia og 87 for barn i Etiopia, og at alle pengene kommer frem til barna. - Vi har rundt 200 barn i den fattige skolen i Etiopia, men vi har faddere for 87, sier damen hos TV Visjon Norge/VBC. Etiopia og Georgia er land som det drives aktivt arbeid i kristensionistiske nettverk for å innhøste jøder til Israel for å fremskynde harmageddon. Det er derfor rimelig å spørre hva nødhjelpspengene egentlig går til. De som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak. Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle «snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk.» Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.

Visjonkirken 

Visjonskirken er en sionistkirke som ble etablert av ekteparet Inger og Jan Hanvold i 2001, som begge er sentrale i Visjon Norge. De kaller seg for en fri,uavhengig lokalmenighet med Jesus Kristus som hode , Bibelen som rettesnor, og det nytestamentlige menighetsliv som ideal . Vi er kalt til å forkynne og opphøye Jesus, slik at mennesker blir frelst og kristne blir styrket, heter det. For å nå dette mål legger de følge punkter til grunn:
  •  n) Herren har valgt ut Israel blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk ( 5 Mos 7, 6 ) . Gud har lovet velsignelse til dem som velsigner Israel ( 1 Mos 12, 3 ) .
  • o) Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på ham. Vi skal bli rykket opp i luften , i skyene , for å møte Herren ( 1 Tess 4,17 ).
  • p) Etter opprykkelsen skal Jesus regjere på jorden i tusen år . Deretter kommer en ny himmel og en ny jord ( Åpenb 20, 4 . 21, 1 ).
  • q) Alle som tror på Jesus får evig liv , og alle som ikke tror på Jesus går mot en evig fortapelse ( Joh 3, 16 )
Men hvordan er denne fanatiske Israelstøtten forenelig med jødevennlighet, når statuttene tilsier at kristensionistenes evige liv er på bekostning av bla. jødenes evige fortapelse?


Visjon Norge støttet angrepet på Gaza i 2009

 

Videoen er klippet og produsert av Visjon Norge, og det er derfor greit å se hvordan de fremstiller seg selv som offer, og Israelkritikere som jødehatere, og voldelige terrorister.
  • Siv jensen: FRP har arbeidet målrettet for å trekke til seg mange av kristensionistene som har forlatt Krf. Dette er en av flere grunner til at partimedlemmer i Frp, til tross for lite kristenfokus til vanlig, går sammen med kristensionister i markeringer til støtte for Israel. Det andre er at Frp er USAs nærmeste alliert i Norge. Den Amerikanske ambasade forsøk har gjennom flere år dyrke nær kontakt med Frp, og de har bevist at de er gode venner av USA sier ambassadør Benson Whitney, Samtidig fastslår han at Frp er «USAs beste venner i Norge«. Frp-leder Siv Jensen er strålende fornøyd med attesten fra den amerikanske ambassadøren. Frp-lederen understreker at både hun personlig og Frp har lagt ned et betydelig arbeid i dialogen med andre lands ambassader. Og USA er Israels nærmeste alliert. Frp må derfor ansees som å være et Amerikansk republikansk datterparti, da alle internasjonale partier ofte er tilknyttet en stormakt. Alliert er ofte et politisk korrekt ord for styrt-av.
  • Ingebrigt Sørfonn: en norsk politiker (KrF), I perioden 2005-2009 var Sørfonn leder av Israels venner. Per i dag(d. mai 2011) arbeider Sørfonn som økonomileder i Indremisjonsforbundet, som også er kristensionistisk. I sin appell for sionistregimet Israel snakker han om et positivt budskap som skal høres helt til pokker i vold, men videoen er klippet slik at det er umulig å se poenget.
  • Leif A. Wellerop: leder for det kristensionistiske organisasjonen ICEJ Norge, er langt mere spennende. Han går til frontangrep på det faktumet av vestbredden er okkupert ved å presisere at han ikke ønsker å gjøre den faktiske  problemstillingen til et tema(!). Han fortsetter med å anklage de som protesterer mot Israels bombing av Gaza for å være jødehatere. Ut i fra hans logikk ville Palestinerene akseptert å blitt bombet av Russere, men når de blir bombet av sionistiske jøder, så er altså overgrepet bare et fordekt argument for å dekke sitt jødehat???. Videre anklager han Norge for å ha blitt antisemittisk, og peker på de som demonstrerte mot Israels angrep mot Gaza.
Spørsmålet er om ikke Leif A. Wellerop møter seg selv i døren. Viser til en dialog mellom Wellerop og Skarsaune i en artikkel i dagbladet:
Skarsaune er mer forsiktig med å karakterisere dispensjonalismen (kristensionismen) som antisemittisk:
- Jeg vil nøle med å si at den er det. Det blir fort et spørsmål om definisjoner. Men det er et god spørsmål hvor jødevennlig dette er. Min erfaring er at når jøder hører om dette (kristensionismens teologi), så reagerer de på at de blir brikker i et profetisk puslespill, sier Skarsaune.
- Slik er i alle fall ikke vi. Vi har godt forhold til mange jøder, men ikke noe dag-til dag-samarbeid eller kontakt med dem. Vi ønsker å vise jødene et annet jesusansikt, en annen type kristendom, sier Wellrop.
- Hva skjer med jødene i endetiden?
- Det står i Bibelen at jødene skal de bli frelst, sier Wellerop.
- Men det står vel at det bare er en restdel av jødene som blir frelst?
- Dette tror jeg ikke jeg vil gå inn på i det hele tatt, det blir mye spekulasjon og synsing. Jeg har ikke lyst til å gå inn på teologien her, sier Wellerop.

Hvorfor ønsker ikke kristensionisten Leif A. Wellerop i ICEJ å gå inn på teologien her?. Og hvorfor lyver han ved å si at de skal bli frelst?. For i Sakarja 13; 8 står det at to tredjedeler skal utryddes og dø. Visjon Norge er også enige om at to tredjedeler av jødene må dø for at de skal oppnå sitt mål om evig liv.
«Og jeg tror vi i kap. 13, 8 er i avslutningen av den store trengsel, rett før Jesus setter føttene på oljeberget. Så jødene har lidd mye i fortiden, men denne perioden vi her omtaler blir en meget vankelig tid for jødefolket. Redningen for denne «resten» (1/3) blir at Herren kommer tilbake under slaget ved Harmageddon. Se forøvrig Åp. kap 19 om mannen på den hvite hesten. G.J«
Hvis man ser på dette ut i fra nåtidens politiske bilde, og hvem kristensionister er alliert med, kan de 2/3 jøder som skal utslettes identifiseres å være venstreorienterte jøder. Hvis vi drar denne hypotesen et steg videre er det naturlig å anta at  sionistiske jøder er de som legger frem en ny moderne messias som både kristensionistene og sionistiske jøder vil akseptere. Kristensionistene vil akseptere han som jesu gjenkomst, mens sionistjødene vil akseptere han som den messiah de har ventet på.
ICEJ Proklamasjon fra den tredje internasjonale kristne sionist kongress: 9. Når det gjelder Jerusalem: Den er den Hellige By for det jødiske folk og dem med bibelsk tro. På den tid Gud bestemmer vil Messias vende tilbake for å sitte på Davids evige trone i Jerusalem, og vil regjere over hele verden i rettferdighet og fred.
Kristensionisten Anders Behring Breivik hadde også nærliggende tanker:  
“Jews that support multi-culturalism today are as much of a threat to Israel and Zionism as they are to us,” he continued. “So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.”
  • Dag Øyvind Juliussen: skribent og medlem av den kristensionistiske organisasjonen ICEJ, og har jobbet med TV-program «Inside Israel» på Frikanalen og Visjon Norge. Hans taktikk er å snu ting på hodet og snakke om Israel som om de var Gaza. Siterer: Det er i disse dager Israel behøver venner…vi støtter Israels rettferdige kamp også denne gang…bidra internasjonalt til å bryte Israels isolerte situasjon(?)…Videre anklager han Arabiske ledere for å ønske å utslette Israel. Talen blir avbrutt fordi noen fyrer av en røykbombe trolig som følge av provokasjon i form av løyn og stigmatisering.
  • Tore Wilhelmsen: Styremedlem i MIFF, avslutter videosnutten med i vise frem en gjenstand som angivelig skal ha blitt kastet av pro-Palestinere, og gjør et stort nummer ut av det. Men blir det ikke litt som da ABB gjennomførte et massedrap på Utøya, og klaget over en liten rift i fingeren?. For vi snakker jo om et internasjonalt kristensionistisk nettverk som støtter folkemord i Palestina, både politisk og økonomisk. Men kasting av metallgjenstander mot folk kan uansett ikke forsvares selv hvor provosert man blir over glorifisering og rettferdiggjørelse av massedrap.
Her er noe av hva Visjon Norge og deres likesinnede støtter og som de definerer som forsvar:

HVITT FOSFOR: Palestinske sivile løp i sikkerhet under et israelsk angrep på FN-skolen i Beit Lahia nord på Gaza 17. januar. To barn skal ha blitt drept i angrepet. Foto: AFP
Israel bomber sykehus: En klinikk for palestinske mødre og barn som ble finansiert av Kirkens Nødhjelp, ble jevnet med jorden da den ble truffet av en israelsk rakett i Gaza by 10. januar.
Røyk fra FNs hovedkvarter etter Israels angrep på Gaza i 2009. Photo: AP / Hatem Moussa
Israelske soldater brukte Palestinske gutter som skjold

Israelkanalen 

Israelkanalen er en propagandaserie på TV Visjon Norge med promotering av Israel og dommedag
Israelkanalen er en propagandaserie på TV Visjon Norge med fokus på Israel. Israelkanalen er i følge dem selv en kanal for bønn, penger og støtte til Israel og informasjon og velsignelse tilbake. Israel settes i fokus ut fra et bibelsk, (dommedag)profetisk og humanitært(?) perspektiv heter det. Israelkanalens leder er Anne Marie Gravdahl og alle programmene blir produsert av TV Visjon Norge. Anne-Marie Gravdahl er tidligere styreleder i Hjelp Jødene Hjem (HJH), og støtter illegale bosettinger i okkuperte områder på Vestbredden. HJH innkasserer ca 10 millioner kroner i året som brukes doneres til jøder som vil bosette seg i Israel, deriblandt på okkuperte områder melder klassekampen. For å forstå hvorfor kristensionister ønsker å sende verdens jøder til Israel, må man fordtå at dette dreier seg om et gammelt dommedagsprofeti hvor de ser på opprettelsen av Israel som starten på endetiden, jesu gjenkomst og opprykkelse. Men ifølge ideoligien kan ikke dette skje før alle verdens jøder sendes til Israel.

Det kristensionistiske nettstedet bibelblad skriver følgende:
Etter Theodor Herzl opprettet den sionist-bevegelsen ved slutten av det 19. århundre, var det forslag om å gi jødene et annet land som kunne være jødenes nasjonal-hjemsted. Disse forslag slo feil, og årsaken til dette er tydelig for mennesker som kjenner Bibelens profetier. Gud gjorde det klart for lenge siden at jødene skulle føres tilbake til deres eget land – til Israels land.
Videre viser de til bibelsitater fra GT som viser hvorfor de ønsker å sende verdens jøder til Israel:
«Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de land som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.» (Esek.11;17).
«Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land.» (Esek.36;24).
«Se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land.» (Esek.37;12).
- Her er det viktig å understreke at organisasjoner som hjelp jødene hjem (hjh), selvoppfyller det bibelen sier gud skal gjøre. Men mest sannsynlig refererer disse sitatene til den tiden jødene skal ha vært i eksil i Babylon.

Endetidbloggens veikart til helvete av kristensionist og Baptist Ulf Magne Løvdahl

Det vi ser er egentlig en massepsykotisk apokapyptisk lobby som driver kronerulling for å selvoppfylle dommedag. Og på bakgrunn av deres aktive rolle i både internasjonale frikirker, politikk, finans, og media, forpurrer de ikke bare fredsprosessen i midtøsten, men de utgjør også en trussel for verdensfreden, da involverte parter er i besittelse av atomvåpen.
Sigr Huginsson  16.12.2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar