søndag 7. april 2013

Høyres grenseløse partitilhørighet

Ernas Sjef? Bildet viser Australias tidligere statsminister, og nåværende formann i Den Internasjonale Demokratiske Union, Ron Howard (t.h). Foto: IDU.org
Arbeiderpartiet er på ingen måte enestående hva gjelder tilhørlighet hos internasjonale partiorganer og verdensføderasjoner. Partiet Høyre tilhører også en overnasjonal partisammenslutning, som bærer navnet International Democrat Union. Målet med denne internasjonale partigruppen er å fremme demokrati og høyrepolitikk over hele kloden.

Etter at Høyre gikk i bresjen for EUs datalagringsdirektiv, sammen med Arbeiderpartiet, er det mange som lurer på om Høyres definisjon av ordet demokrati samsvarer med Arbeiderpartiets definisjon. Mer demokrati, er ifølge representantene på stortinget, synonymt med høyere valgdeltakelse, og har ingenting å gjøre med større velgerpåvirkning i politikkens utforming eller gjennomføring. Valg, eller ikke valg, politikken ser ut til å være utformet og vedtatt lenge før folket får vite om de endringene som skal utføres i nasjonen. For hver dag som går viskes skillet mellom venstre- og høyreaksen stadig mer ut, både på det nasjonale planet og internasjonalt. Slik den politiske utviklingen er i verden i dag, kan man undres om ikke sluttresultatet vil bli det motsatte av globalt folkestyre.

På IDUs egen nettside kan vi lese følgende:
IDU er et forum der parter som holder en lignende tro, kan komme sammen og utveksle synspunkter om saker av politisk og organisatoriske interesse, slik at de kan lære av hverandre, handle sammen, etablere kontakter og tale med én sterk stemme, for å fremme demokrati og senter-høyre politikk over hele kloden. IDUs grunnleggere inkluderte Storbritannias statsminister Margaret Thatcher, daværede visepresident i USA George Bush Sr, borgermester i Paris og senere president i Frankrike Jacques Chirac, den tyske kansler Helmut Kohl og mange andre partiledere.

International Democrat Union, kan vi lese, ble grunnlagt i 1983. Av de 19 deltagerne på stiftelsesmøtet 24.juni 1983 på Hotel Intercontinental i London, var tidligere Stortingspresident Jo Benkow (Høyre) tilstede, sammen med storbritannias Margareth Tatcher, nylig korrupsjonsdømte Jacques Chirac, Tysklands tidligere leder Helmut Kohl og George Bush Sr. Daværende statsminister i Norge, Kåre Willoch (Høyre), var også tilstede og holdt en tale i forbindelse med stiftelsesmøtet. (Talen er for øyeblikket ikke tilgjengelig på nettsiden)

Under fanen IDUs målsetning, kan vi lese følgende:
Landene kan bare utvikle sitt fulle potensiale hvis de utvikler seg i takt med idealer om det liberale demokratiet og individets frihet. Behovet forøkonomisk vekst må være basert på individuelle initiativ og fri,konkurransedyktige bedriftsøkonomier. IDU har en klar rolle i en moderneverden, der dagens idé i ett land blir morgendagens politikk i et annet.Gjennom IDU, kan medlemmespartene utveksle politiske ideer, hjelpe hverandre til å vinne politisk debatter, og å vinne valg.

Dette høres jo ut som gode menneskelige verdier. Det vites ikke om dette er IDUs reelle målsetning, eller om dette kun er tomme ord for å fremstå som en legitim organisasjon. George Bush Sr. var som kjent tidligere sjef i den amerikanske etteretningsorganisasjonen CIA, og har blant annet vært innblandet i den propagandaskapte krigen mot Irak i 1991.


I alle verdens hjørner

Leser vi videre på IDUs nettside vil vi se at organisasjonen er paraply for en rekke "regionale" organisasjoner rundt om i verden. En av disse regionale undergruppene er den Europeiske demokratiske union, hvor Per Kristian Foss (Høyre) er oppført som formann, ifølge IDUs nettsider. Per-Kristian Foss er også å finne i stortingets presidentskap her i Norge.

Norsk generalsekretær

Høyres Eirik Moen står oppført som IDUs generalsekretær. Mellom 2001 og 2005 var Moen statssekretær under Bondevik-regjeringen. Før dette satt han som generalsekretær i Høyre i seks år frem til 2001. Fra tidligere av har Moen brukt tiden sin på forsvars- og mediepolitisk arbeid.

Finansiert av den tyske stat

IDU ble ifølge boken "The future catches up" finansiert av Konrad Adenauer Foundation (kilde: google books), som ble opprettet i 1955 og finansieres av den tyske stat. Denne stiftelsen betegner seg selv som "kristenkonservativ". KAS og American Jewish Committee, en ledende zionistisk organisasjon i USA, har hatt et tett samarbeid siden 1980.
Goldmans utgangspunkt er at transnasjonale pariter er forløpere for et globalt partisystem, og at et slikt verdenspartisystem vil bli detinstitusjonelle alternativet til internasjonal krigføring, heter det i beskrivelsen av boken The Future Catches Up 
Som avslutning er det verdt å nevne at den nåværende lederen av Konrad Adenauer Foundation er Hans Gert-Pöttering, som inntil nylig var president i EU-parlamentet. Erna Solberg har som kjent lovet å få Norge inn i EU innen 10 år. Får hun sine ideer fra Høyres velgere, eller får hun de fra godt skulte krefter i International Democratic Union?

Folkets info 22. desember 2011

1 kommentar:

  1. Bli med på Gasskammeret, Ravnagaldr eller GIABO, Uren. Så når dine artikler ut til flere lesere. Nytter ikke at alle sitter på hver sin egen tue på Internettet. Det er ikke effektivt.

    IDU... visste ikke om disse. Men Israels venner vet jeg jo om: http://www.miff.no/tema/stortinget/IsraelsVennerPaaStortinget2005-2009.htm

    Og så har vi Europarådet og omlag 150 flere slike internasjonale organisasjoner. Storparten knyttet opp til FN, NATO, EU og de-du-vet.

    SvarSlett