onsdag 12. september 2012

Amerikansk midtøstenpolitikk og kristensionisme

En Palestinsk stat er opp til høring hos FN, og det er allerede nå klart at USA med president Obama i spissen kommer til å legge ned en veto.

FN-organisasjonen UNESCO har per. dags dato vedtatt å ta opp Palestinerne som fullverdig medlem, og noen timer etter vedtaket, ble det kjent at USA svarer med å en økonomisk boikott mot FN-organisasjonen, slik de også gjør mot stater de ikke liker slik som Iran og Nord-Korea. USA skulle bevilge 60 millioner dollar til UNESCO i november, men kommer nå likevel ikke til å gjøre det, ifølge USAs utenriksdepartement. I denne artikkelen skal vi se litt på hvordan Amerikanske jøder stiller seg til en Palestinsk stat, kristensionisme, og Amerikanske politikeres merkverdige forhold til Israel.

Et flertall av amerikanske jøder støtter palestinernes krav om en egen stat innenfor grensene fra før 1967, viser en nyere meningsmåling. 57 prosent av de spurte støtter en fredsplan basert på grensene fra før seksdagerskrigen da Israel okkuperte Vestbredden, Gazastripen, Sinaihalvøya og Golanhøydene, viser en meningsmåling utført på oppdrag for den jødiske lobbyorganisasjonen J Street blant amerikanske jøder. 43 prosent av de spurte er imot en slik plan, skriver den israelske venstre-avisen Haaretz.

Forhandlinger

Israel inngikk i 1979 en fredsavtale med Egypt og ga slipp på Sinaihalvøya og trakk seg ut av Gazastripen i 2005. Konflikten med Palestinerne om Vestbredden, og med Syria om Golanhøydene, er imidlertid fastlåst. 83 prosent av amerikanske jøder mener USA bør lokke partene til forhandlingsbordet og mekle fram enn løsning. 70 prosent mener at president Barack Obama selv bør utforme en fredsplan for Midtøsten, der grensene for en framtidig palestinsk stat er fastsatt og Israels sikkerhetsbehov er ivaretatt.

FN-anerkjennelse

Palestinerne har som følge av Israels stadige kollonisering av de okkuperte områdene mistet troen på en forhandlingsløsning og har gått til FNs hovedforsamling for å få anerkjent en palestinsk stat. 47 prosent av amerikanske jøder mener at USA må stemme imot en slik anerkjennelse, mens 34 prosent mener at Obama-administrasjonen bør slutte opp om den palestinske statsdannelsen, viser målingen utført for J Street. Omtrent 42 prosent av verdens anslagsvis 13,5 millioner jøder lever i dag i USA, omtrent det samme som i Israel.

Amerikanske jøder støtter Obama


J Street – målingen viser at mannen med to tunger; Barack Obama har mange støttespillere blant de amerikanske jødene til tross for at han 20.05.11 uttalte at han vil ha Israelgrensen tilbake til slik den var før 1967. Om dette var et taktisk utspill, eller om han faktisk mente det er diskuterbart, men det er paradoksalt at mannen som talte for en 2-statsløsning er den samme som nå forsøker å stanse det. Det kan også dreie seg om trusler og press fra flere hold. Israelske sionistledere har ikke så mange venner som noen liker å tro.

Sarkozy og Obama om Benjamin Netanyahu:
Sarkozy: – Jeg orker ham ikke. Han er en løgner.
Obama: – Du har fått nok av ham! Jeg er nødt til å ha med ham å gjøre hver dag.
De jødene som gikk til angrep på 2-statsforslaget var henholdsvis rike og mektige jøder, samt statsledere i Israel. 60 prosent av jødene i USA mener at han gjør en god jobb som president, mot 46 prosent blant amerikanere generelt. Bare 44 prosent av de amerikanske jødene mener imidlertid at Obama har et godt grep om konflikten mellom Israel og palestinerne. På spørsmål om hvem av kandidatene de støtter foran neste års presidentvalg i USA, leder Obama klart. Dersom valget står mellom Obama og republikaneren Mitt Romney, sier 63 prosent at de vil stemme for gjenvalg, mens 24 prosent vil stemme på Romney. Dersom Obamas motkandidat blir Michelle Bachmann er forholdet 67 mot 19 prosent. Flesteparten av Amerikanske jøder er derfor mere internasjonal-sosialistiske enn de er ultra-sionistiske.

Selv om Obama ut i fra sine handlinger må ansees som en sionist, og har tette bånd til krefter i Israel (trolig Ha’Avoda som er sosialistisk sionisme, og som er medlem av Sosialistinternasjonalen sammen med det Norske arbeiderpartiet), er det svært interressant å se på verdenssynet til de politikkerene de fleste Amerikanske jøder ikke ønsker å ha i noen lederposisjon.

Mitt Romney

Selv om Romney har klart å holde seg under radaren, er det ingen tvil om at han er en svoren sionist som bla. motsetter seg sterkt Obamas tilsynelatende forsøk på å få avsluttet Palestina/Israelkonflikten  med en 2-statsløsning basert på pre-1967 grensene. På sin nettside går han til valg med følgende Israelpolitikk:
• I Mitt Romneys verdensanskuelse er trussel om voldelige og radikale jihad og trusselen om kjernefysisk spredning på toppen blant de mange kritiske utfordringer at Amerika står overfor i dag, .
• Romney kritiserer tidligere president Jimmy Carters syn på hvordan man kan bringe fred til det Hellige Land, og mener det motsatte. Ifølge ham er den eneste måten å forebygge terror og blodsutgytelse og vold. (Hindre Palestinere å forsvare seg?)
• Romney sitater. «Statens skatteytere bør ikke gi spesialbehandling til en person som støtter voldelig jihad og ødeleggelsen av Israel. »
• Romney frykter at radikal islam har ett mål, å erstatte alle islamske stater i verden under en kalifat og konvertere de ikke-troende til Islam med makt. Han sier at denne planen er mer irrasjonell enn Nazi-Tyskland og Stalin politikk.
• Mitt Romney har erklært at han ville slå jihadister over hele verden. De fleste av hans taler retter imidlertid fokus på å begrense Iran heller enn å ta beslutninger for å løse spenningen mellom Israel og Palestina(?)
• Romney anmodet arabiske stater til å slutte å gi våpen og økonomisk støtte til Hizbollah og Hamas og i stedet for å legge press på Palestinerne for å «drop terrorisme og anerkjenne Israels rett til å eksistere. »
• Mitt Romney støtter sterkt apartheid muren som skiller Israel fra Vestbredden.
Flertallet av Amerikanske jøder ønsker da altså ikke en korsfarersionist med 110% lojalitet til Israel i noen lederstol. Republikaneren Mitt Romneys politiske partnere i Israel ser ut til å være Likud, som er revisjonistiske sionisme.

Michelle Bachmann

På et AIPAC møte i 2010 uttalte Michele Bachmann følgende:
«Jeg har lenge vært tilhenger av Israel. Den første gangen jeg dro til Israel var den dagen jeg ble uteksaminert fra high school. Jeg tilbrakte en sommer i Israel da jeg arbeidet på Kibbutz Be’eri nærheten av Beer Sheva i 1974. Jeg har vært 4 ganger i Israel – 3 ganger som et medlem av Kongressen (AIPAC). Jeg elsket Israel – fra det øyeblikk første jeg landet. Som ung jente fra Anoka, ble jeg sjokkert over nivået av sikkerhet i Israel. Vi jobbet på kibbutz (sionistiske interneringsleirer) fra 4 om morgenen til tolv. Vi ble alltid ledsaget av soldater med maskingevær. Mens vi jobbet, letet soldatene rundt oss etter landminer. Jeg lærte virkelig mye i Israel. Jeg var glad for å gå tilbake som et medlem av Kongressen, og se alle endringene. For å se hvordan det har utviklet seg – det er intet mindre enn et mirakel! For å se en rose blomst i ørkenen. Jeg er beæret over å være i en posisjon der jeg kan hjelpe Israel. Jeg har en enorm kjærlighet til Israel, og stor beundring for det israelske folket. Jeg er en kristen, men anser jeg min arv for å være jødisk, fordi jødedommen er grunnlaget, røttene av min tro som kristen."
På et republikanske jødiske koalisjonen i Los Angeles fortalte Rep Michele Bachmann hennes stilling til Israel: Støtte til Israel er er en pakt med Gud, og hvis USA trekker tilbake sin støtte, vil USA opphøre å eksistere, kan hun fortelle. Her er et sitat av noen av hennes bemerkninger på RJC møtet:
"Jeg er overbevist i mitt hjerte og mitt sinn at hvis USA ikke klarer å stå sammen med Israel, så er det slutten for USA. . . Vi (USA og Israel) er nødt til å vise at vi er uløselig sammenvevd,og at vi som nasjon vi har blitt velsignet på grunn av vårt forhold til Israel, og hvis vi forkaster Israel, blir vi rammet av en forbannelse. Jeg og min mann er begge kristne (?), og vi tror veldig sterkt på vers fra Genesis [Mosebok 12:03], og vi er overbeviste om at nasjoner også motta velsignelser dersom de velsigner Israel. Det er en sterk og vakker prinsippet."
ICEJ ERKLÆRING OM KRISTEN SIONISME Punkt 8
"I sin nidkjære kjærlighet til Israel og det jødiske folk velsigner og forbanner Herren folk og nasjoner basert på deres behandling av det Utvalgte Folket Israel."

Vi ser altså en bred enighet blant Amerikanske jøder at en Schizofren kristensionist som innbiller seg at USA er avhengig av en ubetinget støtte til Israel for å ikke bli rammet av en forbannelse av Gud, ikke egner seg i noen lederstol. Vi alle vet Mitt Romney og Michelle Bachmann kommer til å få flere stemmer regnet i prosent. Så hvor sanker de sine stemmer?. Hos de såkalte konservative kristne; kristensionistene.

Disse stemmer på republikanere av ymse slag

 


Den amerikanske eks-politikeren Mike Lofgren har skrevet bok om hvordan republikanerne tabbet seg ut. Han sier bla:
"Jeg forlot partiet (Det republikanske red.anm) fordi det utviklet seg i retning av en apokalyptisk kult...Republikanerne havnet for alvor på kjøret da de ble totalt opphengt i å stemple Barack Obama som selveste antikrist."

Sigr Huginsson 08.11.2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar