søndag 19. august 2012

Al Qaida-retorikk fra kristensionister

Arfan Bhatti: Hvis sikkerhet er kjært for dere, kjære nordmenn, bør dere samlet ha opprop for at den norske regjeringen trekker ut norske soldater fra Afghanistan. Jeg understreker at dette ikke er en trussel, men en advarsel til eget beste.

Arfan Bhatti langer ut

Dette var ordene fra Arfan Bhatti For en stund tilbake da det var en muslimsk demonstrasjon i Oslo mot krigen i Afghanistan som skulle vise seg å være øremerket Islamister.
«Hvorfor kan vi ikke være her og endre loven og samfunnet her, og omgjøre det til Allahs lov, sharia?»
– Hvorfor skal vi reise ut av Norge når vi kan være her, i Norge? Dette er ikke Jensens land. Hele Jorden er Allahs, For praktiserende muslimer råder sharia over alt. Bhatti er derfor klar på at målet hans er å endre norsk lov til sharia. – Hvis sikkerhet er kjært for dere, kjære nordmenn, bør dere samlet ha opprop for at den norske regjeringen trekker ut norske soldater fra Afghanistan. Jeg understreker at dette ikke er en trussel, men en advarsel til eget beste, sa Bhatti da han fredag talte på demonstrasjonen mot Norges krigføring i Afghanistan. – Det Bhatti sa fredag er litt det samme som Mohyeldeen Mohammad sa for to år siden, under karikaturstriden. Og denne retorikken er en blanding av antikrigsretorikk og Al Qaida-retorikk, sier Lia. Ikke lenge etter kom den samme retorikken fra Norges kristensionister.

Og kristensionistene følger opp

Utøya-massakren kan sees i lys av det stadig mer betente forhold mellom Israel.
Israel-venn/kristensionist Per Haakonsen som som er en sentral skikkelse i Norsk Luthersk Misjonssamband som bla. har skrevet boka «Israel Guds folk», hevder at Utøya-massakren kan sees i lys av det stadig mer betente forhold mellom Israel og Norge og de diplomatiske kontroverser som har vært i den senere tid. Det gjelder å se Guds finger i det som skjer. Derfor må slike ulykker(?) tas på alvor. Ungdommen på Utøya var nok på sett og vis uskyldige. Men vi andre må prøve å lære av det som skjer. Vi må se den dypere mening. Gjør vi ikke det, kommer det til å hende oss noe verre», skrev Haakonsen blant annet i kronikken. 
«Og jeg understreker, dette er ingen trussel men en advarsel???»
.
Han drar også paralleller til Alexander Kielland-ulykken i 1980. 123 mennesker døde da oljeplattformen Alexander Kielland veltet på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Haakonsen viser til at ulykken skjedde kort tid etter at Norge nektet å selge olje til Israel. Han sier:
 «Det er tankevekkende at de to største ulykkene i Norge etter krigen, begge kan knyttes til Norges forhold til Israel. Uvilkårlig må vi spørre: Kunne disse ulykkene ha vært unngått dersom vi hadde hatt et mer positivt forhold til Israel?..Gud er ikke bare god, han er også vredens gud. Det er den smertelige sannhet, utdyper han overfor NRK.no
Kan det være noe i det?
Kan Alexander Kielland-ulykken i 1980 ha vært en terroraksjon utført av Israel?

Alexander Kielland-ulykken

På bloggen til kristensionist Ivar Fjeld står det følgende: Men Norge nekta å selje olje til Israel i ein svœrt kritisk augneklink for Jødestaten. Israel fekk mesteparten av oljeforsyninga få Shaen av Iran. Under den Islamske revolusjonen i Iran i Januar 1979, mista Israel over natta 30 prosent av energien sin. Norge vart fleire gongar kontakta med bøn om hjelp. Regjeringa Odvar Nordli nekta å hjelpe Jødestaten. Israel hadde grunn til å håpe at Norge ville hjelpe. 10.desember 1978 kom Menachem Begin til Oslo for å motta fredsprisen. I møte med regjeirnga Odvar Nordli ba Begin om norsk støtte i form av oljeeksport. Høgre og AP sikra eit nei til slik eksport i Stortinget.  Hovudargumentet mot å hjelpe Israel var den “spendte situasjonen” i Midtausten.

I april 1979 kom den Amerikanske visepresident Walter Mondale til Norge. Han bad på ny den norske regjeringa om å skifte standpunkt for å sikre Israel sin eksistens. For andre gong vart ein appel om å hjelpe Jødestaten møtt med ein kald skulder.  Norge valde å gjere som den Arabiske liga og Iran krevde. Total oljeboykott av Israel.

illustrasjonsbilde hentet fra Utøya Juli 2011.

Wikipedia skriver følgende om ulykken: Den offentlige havarikommisjonen etter ulykken konkluderer med utmattingsbrudd i stag D-6 som ulykkesårsak. Foreningen F.A.L.K. med Ole Østlund i spissen, mente at plattformen ble utsatt for sabotasje. Gruppen betvilte ikke at et utmattingsbrudd oppsto i stag D-6, men etter deres vurdering var denne sprekken ikke den utløsende årsaken til havariet. Derimot førte en eksplosjon i nabostaget D-4 til at utmattingssprekken i D-6 ble belastet til brudd. De anførte også en rekke skader i nedre dekk som forenelige med en mulig eksplosjon. Etter at plattformen var snudd ble disse skadene undersøkt av kommisjonen og omtalt i tilleggsuttalelsen. Her kommer kommisjonen til at de omtalte skadene er forenelige med arbeider og plassering av oppdriftsmidler som ble brukt under det mislykkede snuforsøket i 1980…(?)

F.A.L.K skriver følgende: Jens Chr. Hauges tapte troverdigehet i forbindelse med salg av tungtvann til Israel gir næring til spekulasjonene om at sprenglegemet som ble brukt ved aksjonen mot "Kielland" var en strategisk atomladning, utviklet for å sprenge bruer og tilsvarende konstruksjoner? Stor sprengkraft med liten vekt og volum.

Sprengkraften som må ha vært over 600 tonn/cm2 for dannelse av bainitt i stålet passer inn i et slikt scenario, men beviser det ikke...De tette båndene mellom Jens Chr. Hauge - Det Norske Arbeiderparti og Det Israelske Arbeiderparti er kjent. Om så sprengladningen skal ha vært produsert i Israel og tilkommet sabotørene via kriminelle bakmenn, ville også Mossad ha motiv for at sannheten dekkes over?.

Jeg har tidligere kommet inn på Jens Chr. Hauge og "etterkrigs-Milorgs" kontakt med Mossad etter krigen. "Milorg" - flere sentrae motstandsmenn sto i gjeld til jødene etter krigen, noe Israel visste å dra nytte av - "Tungtvannsaken" - "Kanonbåtaffæren" - "Lillehammer-mordet" - "Kielland"? - "Osloavtalen".

Oljen utgjør også en sentral del av Israels økonomi. Jøden Amand Hammer var frem til sin død en ikke uvesentlig aktør med sitt Occidental Oil og aktiviteter i såvel Sovjet, Libya og Claymore-feltet i Nordsjøen. I hvilket omfang norske jøder virker som brikker i Mossads spill er imidlertid lite belyst i Norge.

Kristensionistene er drevet av massepsykose

Psykose (fra det greske ψυχή «psyke», for sinnet / sjelen, og-ωσις «-osis», for unormal tilstand) betyr unormal tilstand av sinnet, og er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten». Personer som lider av psykose, blir beskrevet som psykotiske.
Astrid meland som er en av de beste skribente i dagens media forklarer Per Haakonsens tankegang på enkelt og oversiktlig måte. Hun skriver i sin artikkel "Mens de venter på frelse"

Sitat start:

Per Haakonsen tolker hendelser i samtida som tegn fra Gud. Kristensionistene har lenge advart oss mot Guds straff. Hvorfor sa han det? Han venter på å bli frelst. Og norsk lefling med palestinerne mener han setter oss under Guds vrede. For bokstavtro kristne handler alt om å støtte Israel. For i Bibelen står det at jødene må vende tilbake til Israels land før dommedag kan inntreffe, og Jesus kommer tilbake og frelser oss (ved å regjere over hele verden fra sitt tempel i Jerusalen, red. admin). Bibeltro forsøker å legge til rette for dette, de vil hjelpe Gud. Noen av dem drar til Israel for å plante vinranker hvor Bibelen angir at det en gang var grønt. De støtter ulovlige bosettere fordi folk først kan bli frelst når Israel har grensene fra Kong Davids tid. Noen melder seg til tjeneste i det israelske forsvaret, andre donerer store deler av lønnen sin.

Haakonsen har tidligere trukket frem den israelske historikeren Benny Morris. Morris mener Israel ikke var konsekvente nok i fordrivelsen av palestinere i 1948. Haakonsen har flere tusen støttespillere i Norge. Ingen av dem vil si noe nå, men det er ikke nytt at de mener Norge kan komme under Guds dom om vi ikke støtter Israel. Karmelinstituttet, For Bibelen og Israel og Ordet og Israel er uttalte kristensionister. Folk med lignende syn finnes også i Indremisjonsforbundet, Misjonssambandet og i pinsebevegelsen. For Jesus kan bare komme tilbake om Israel blir slik det var i Bibelen. Støtte til palestinerne og kritikk av Israel kan forkludre frelsen.

Når noen ødelegger for Israel, kan Gud straffe. I Det gamle testamentet finner vi eksempler på at profeter, på Guds vegne, advarer mot at synd og vantro kan føre til at folket straffes. De bibeltro tolker hendelser i samtiden som tegn fra Gud, altså både Utøya og Alexander Kielland-ulykken. I 2008 var Gaza-krigen et endetidstegn. De bokstavtro kristne tror rundt halvparten av profetiene i Det gamle testamentet ble oppfylt da Jesus kom. Det som gjenstår av spådommer, skal oppfylles i det de kaller endetiden, tiden da Jesus skal komme tilbake. Da skal de kristne opprykkes, mens alle andre slaktes ned i dommedag.

For disse kristne fikk opprettelsen av Israel i 1948 stor betydning. Nå kunne de «bevise» at Bibelen hadde rett. De så på opprettelsen som en oppfyllelse av profetiet i Bibelen om at jødene skal vende tilbake til Det hellige land. Det har gått 64 år, det har altså tatt mye lenger tid med frelsen enn de håpet.  Den store krigen på Harmageddon-sletten i Nord-Israel uteblir.

Mange bibeltro funderer på om de har gjort for lite, anklager seg selv for dårlig innsats og tror det kan være årsaken til at dette tar så lang tid. Men Haakonsen har annet å konsentrere seg om. Bibelen sier at Jesus vil komme tilbake når tempelet i Jerusalem, som ble revet i år 70 e.Kr, er gjenoppbygget. Klippemoskeen som står her i dag, må altså bort først. Kristensionistene er på kollisjonskurs med Den norske kirke. Selv sier de gjerne de står for den vanlige oppfatningen. Det gjør de ikke i Norge, men synet deres er velkjent for kristenfolk. Den kristenkonservative høyresiden i USA (og Norge med Frp, Krf, og Høyre) har lignende syn.

Sitat slutt.

Det er helt uforståelig for meg at mennesker som er født og oppvokst i Norge og får nyte vår frihet, skal klare å utvikle så hatske holdninger til vårt land og vårt folk. Og til dem som fremsetter trusler og har den type holdninger, har jeg følgende å si:
Dere har vært gitt uante muligheter til å delta på like vilkår i et relativt fritt demokrati – med stor ytringsfrihet, religionsfrihet og all annen frihet. Hvis dere kristensionister ikke liker verdiene vi bygger dette samfunnet på, da har jeg følgende beskjed: Reis til et sionistisk land, reis til Israel og dyrk deres forkvaklede verdier der!
 Halldórr ókristni 19.8.2012

2 kommentarer:

  1. Veldig interessant og nyttig informasjon dette.

    SvarSlett
  2. Ja, ikke sant?

    For det paradoksale er at all den galskap rettroende Islam representerer er å finne i våre snevre "kristne" bedehus og frikirker i vårt langstrakte land.

    Så kan man jo spørre seg da hvorfor kristensionister ikke blir overvåket av PST når både trussel-retorikken og den grandiose fanatismen er overlappende. Spesielt med tanke på at de ikke er lenge siden at en mann i fra det kristensionistiske miljøet gikk amok på utøya og sprengte en gjødselbombe i regjeringskvartalet.

    SvarSlett